Arıtma Sistemleri

Dünyada su arıtmak için kullanılan belli başlı yöntemler; Reverse osmosis Tersine ozmoz, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Ultraviole su arıtma yöntemi, Aktif karbon su arıtma yöntemi, Su yumuşatma, Reçineli Su Yumuşatma Cihazları İle Arıtma, Dealkalizasyon Üniteleri ile Arıtma, Kumfiltreli arıtma yöntemi, Deiyonizasyon Sistemleri ile Arıtma, Deminerilezasyon yöntemidir. Reverse Osmosis sistemleri (ters osmos, ters ozmoz) genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan anyonik ve katyonik iyonların sudan giderilerek iletkenliği düşük, safa yakın çok yüksek kalitede su elde etmek amacıyla kullanılan ünitelerdir. Atık sular içinde bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar yardımıyla karbondioksit, su ve yeni mikroorganizma hücrelerine dönüştürülmesi işlemlerine biyolojik arıtma denilmektedir. Sudaki hastalık yapıcı (patojen) organizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi için en yaygın kullanılan metodlardan birisi de klorlama yöntemidir.

Ozon ve Ozonlama Sistemleri; Ozon aktif oksijen ve doğal bir arıtıcıdır. Ozonlama sistemleri suyunuzda, havuzunuzda ve havanızda kullanabileceğiniz sağlıklı dezenfektan sistemlerdendir.