Yazılar
Dünyada su arıtmak için kullanılan belli başlı yöntemler; Reverse osmosis Tersine ozmoz, Nanofiltrasyon, Ultrafiltrasyon, Ultraviole su arıtma yöntemi, Aktif karbon su arıtma yöntemi, Su yumuşatma, Reçineli Su Yumuşatma Cihazları İle Arıtma, Dealkalizasyon Üniteleri ile Arıtma, Kumfiltreli arıtma yöntemi, Deiyonizasyon Sistemleri ile Arıtma, Deminerilezasyon yöntemidir. Reverse Osmosis sistemleri (ters osmos, ters ozmoz) genel tanımıyla, suyun içerisinde bulunan anyonik ve katyonik iyonları..
Endüstri ve sanayinin olduğu her yerde atık oluşumu da kaçınılmaz bir gerçektir. Aynı şekilde insan nüfusunun artışı da evsel atıklar ve su kullanımı için yeni çözümleri zorunlu kılmaktadır. Endüstrinin gelişmesi ile beraber endüstriyel atıklardaki sayısız kirleticilerin de çevreye verdiği zarar her geçen gün artmaktadır. Arıtma firmaları ;tekstil, metal, gıda, kimya vb. endüstriyel sektörlerde uygulanan fiziksel, kimyasal, biyolojik, ileri arıtma, geri kazanma, çamur arıtma gibi işlemlerde..